Home > APPS > apps >
T + -
Evrad-ı Şerif - APK'de Uygulamalar

Evrad-ı Şerif - APK'de Uygulamalar full version download-NO crack,key,register code

( 915 Reviews )

Editor Review : Evrad-ı Şerif - APK'de Uygulamalar

Information

Last-version:Latest Version
Language:
User-rating:4( 915 Reviews )
License:unknown
Publisher:

Screenshots for Evrad-ı Şerif - APK'de Uygulamalar:

Evrad-ı Şerif - APK'de Uygulamalar

Features : Evrad-ı Şerif - APK'de Uygulamalar

  • Büyük Alim ve Mutasavvıf, Şeyh Mehmed Zahid Kotku K.S. Hazretleri'nin telif ettiği eşsiz eser 'Evrad-ı Şerif' dijital ortamda yazılı ve sesli olarak istifadenize sunulmaktadır. Müellif Mehmed Zahid Kotku K.S. Hazretleri eserin muhteviyatını kısaca şu şekilde aktarmaktadır:"Bugüne kadar pek çok dua kitapları nesredilmiştir. Ben naciziniz, siz aziz kardeşlerime ve diğer müslüman kardeşlerime bir hizmetim olur düşüncesiyle, Üstaz-ı Muhteremimiz Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi (ks) hazretlerinin tertip ettiği ve bizlere emanet ettikleri ve iki bin sahifeyi tutan üç kitaptan aldığımız ve bunlara ilaveten “Buhari, Tirmizi, Camiüssağir ve Ramuz” kitaplarından aldığımız ve Kur’an-ı Azimüşşan’da Cenab-ı Hakk’ın bizlere talim buyurduğu dualarla hamde müteallik Âyet-i Kur’aniyyeleri ile, tehlil ve tevhide ait Âyet-i Kur’aniyeyi ve bir de bunlara ilaveten evliyaların isimlerinin anıldığı yerlere, rahmeti ilahinin nazil olacağından onları da eklemek suretiyle bu dua kitabını istifadenize arz etmekteyim."

How To Use : Evrad-ı Şerif - APK'de Uygulamalar

Comments : Evrad-ı Şerif - APK'de Uygulamalar

Video Guide-Evrad-ı Şerif - APK'de Uygulamalar

Evrad-ı Şerif - APK'de Uygulamalar References

Ralate Topic Search

About Evrad-ı Şerif - APK'de Uygulamalar Q&A

News